“הייתי ממליץ על ההכנה של מוריה בגלל היחס האישי, בגלל רמת ההשקעה והמקצועיות.

בגלל האמונה של מוריה שניתן מאוד להשתפר ביכולות הקשורות לבחינה (היא עשתה זאת בעצמה וזה מאוד אמין, וכך קל להאמין שגם אתה תוכל).
הייתי ממליץ על המסגרת הקבוצתית, כמובן עם אפשרות לקבל חיזוק פרטני.
אני חושב שיש שילוב טוב בין תוכן, לתהליך. כלומר המאמצים שיש להשקיע בכתיבה, בביוגרפי וכו’- לבין ההתמודדות עם לחצי הבחינה, הערך העצמי וכו’. הדגש על שניהם חשוב ויש איזון טוב בינהם בקורס. תודה מוריה!!!”.