“לפי דעתי היחס האישי שהיה בקורס זה הכי חשוב!

ההתייחסות לשאלון הביוגרפי מאוד הועילה. שני ימי הסימולציות היו מאוד יעילות ומאוד
יפה שנתתם משוב. אהבתי מאוד את ההודעות ששולחים במייל בנוגע לסיכום כל מפגש!”