“היו נקודות לא פשוטות לאורך הדרך, היו לי המון חששות, פחדים, ותהיות.

בדרכך המיוחדת שתלת בי תקווה וכוחות לא לפחד מהדרך ולהתקדם בשלווה ובתקווה.
אני חש המון הכרת הטוב על כל הסיוע וההכנה, שתרומתה לא תסולא בפז-
הן במוכנות למו”ר, ולא פחות מכך: במתן פרספקטיבות חדשות לחיים.
בהערכה רבה שאין לתאר, עומר”