“תמורה טובה מאוד ביחס לעלות, יחס אישי, גישה מקדמת ומשפרת!”