“הלכתי להרבה הכנות, וזה המקום היחיד שמתרגל ומלמד את הגישה למבחן, וההתמודדות עם הלחץ וכל מה שמסביב לו”.